Hướng dẫn Tra cứu hóa đơn điện tử

Vào trang tìm kiếm: https://e-invoices.vietabank.com.vn/user/vabsearch/ nhấn vào “Tra cứu” để ra màn hình tìm kiếm.

Bước 1:

Điền mã số bí mật đã được gửi vào email của Quý khách vào ô trống (1). Mã số bí mật có định dạng: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (định dạng gồm ký tự số và chữ)

Bước 2: Nhấn vào ô Tìm kiếm (2) để hệ thống cho kết quả như hình số 2. Thông tin hiển thị ban đầu bao gồm: Ký hiệu HĐ/ Số HĐ/ Ngày hóa đơn/ Số tiền

Bước 3: Tiếp tục nhấn vào “tải hóa đơn” để tải file hóa đơn dạng PDF.

Lưu ý: Mỗi một mã số bí mật của khách hàng cho ra kết quả một hóa đơn duy nhất.

Bước 4: Cách tìm kiếm theo mã số khách hàng:

Nếu Quý khách cần tìm kiếm các hóa đơn khác vui lòng điền mã số khách hàng của Quý khách (CIF) vào ô trống (4) sau đó nhấn vào ô tìm kiếm (5) để cho kết quả.

Kết quả tìm kiếm theo Mã khách hàng (CIF) thể hiện trong hình số 4 dưới đây. Trường hợp khách hàng không biết mã số khách hàng của mình vui lòng trực tiếp liên hệ Ngân hàng TMCP Việt Á bằng cách thực hiện nhấn chuột vào “ Liên hệ” trên thanh công cụ trên cùng.